Velg sted Hva ønskes undersøkt Angi ønsket time Persondata

Strålevernforskriften krever at det foreligger henvisning til alle radiologiske undersøkelser.

Opplysningene blir behandlet konfidensielt. Denne informasjonen sendes på sikret nett.


Velg sted Hva ønskes undersøkt Angi ønsket time Persondata
*
Velg sted Hva ønskes undersøkt Angi ønsket time Persondata